Bảng morse (đối xứng)

Bảng morse (đối xứng):

 

2. Quốc ngữ điện tín:

Trong tiếng Việt có đặc trưng là có dấu như: dấu sắc, huyền, hỏi, ngã và nặng và các chữ Â, Ă, Đ, ƯƠ…. cho nên ta cần phải tìm hiểu một số quy ước như sau:

* Dấu:
Sắc là chữ S.(tic tic tic)
Huyền là chữ F.(tic tic te` tic)
Hỏi là chữ R.(tic te` tic)
Ngã là chữ X.(te` tic tic te`)
Nặng là chữ J.(tic te` te` te`)

* Một số chữ đặc biệt:
AA = Â
AW = Ă
EE = Ê
DD = Đ
OO = Ô
OW = Ơ
UW = Ư
UOW = ƯƠ

3. Dấu hiệu trong sinh hoạt tập thể (Việt Nam):
– Bắt đầu phát : AAA hoặc NW
– Sai, phát lại : HH hoặc 8E
– Cấp cứu : SOS
– Hết bản tin : AR ( 3 lần )
– Chưa hiểu ( xin nhắc lại ) : IMI

Trong khi chúng ta truyền tin cho nhau từ những khoảng cách xa hay khi thời tiết xấu khiến cho việc nhận không rõ, do đó chúng ta xin ngắn bản tin. Do vậy ở đây xin được đề cập hệ thống nhận và phát tin của quốc tế.

* Dấu chấm câu:
– Chấm : AAA – Phẩy : MIM
– Gạch đầu dòng : THT – Dấu hỏi : IMI
– Dấu 2 chấm : OS – Gạch dưới : UNT
– Gạch phân số : DN – Mở đóng ngoặc : KK

* Dấu hiệu cầu cứu quốc tế:
SOS ( Chữ viết tắt của SAVE OUR SOULS)

* Một số ký hiệu thường dùng của thế giới:– Bắt đầu : AAA
– Hết tin : AR
– Khẩn : DD
– Dấu hay chữ và đã hiểu : E
– Xin đợi : AS
– Truyền sai tin bỏ chữ đó : HH
– Chưa hiểu xin nhắc lại : IMI
– Sẵn sàng nhận : K
– Nhận không rõ nghĩa : SO
– Chữ hay dấu không hiểu : T
– Điện tín Télé Gramme : TG
– Đã hiểu bản tin của bạn : VE
– Tôi phải xin ngưng : XX
– Xin vui lòng phát chậm : VL
– Xin nhắc lại sau mỗi dấu : QR
– Xin nhắc lại toàn bộ bản tin : QT
– Xin để thêm ánh sáng : LL
– Xin bớt ánh sáng : PP

* Hướng dẫn truyền tin bằng Morse:

– Cách phát tín hiệu bằng còi:

Còi Morse thường được chế tạo bằng kim loại hoặc bằng nhựa, chúng ta phải dùng môi ngặm kín miệng còi. Đầu lưỡi đè kín lỗ thổi.

Khi thổi âm thanh ngắn (TIC), chúng ta nhả lưỡi ra và đậy lại ngay. Động tác này xảy ra thật nhanh, làm cho người nghe thấy rõ một tiếng TIC thật đanh gọn.

Khi thổi âm thanh dài (TE), chúng ta nhả lưỡi ra một lúc và đậy lại sau khoảng ½ giây. Động tác này xảy ra thật thong thả, làm cho người nghe thấy rõ một tiếng TE dài hơn tiếng TIC.

– Các bước thực hiện phát một bản tin bằng tín hiệu Mosre:

+ Chuẩn bị: Một hồi te thật dài

+ Tín hiệu bắt đầu bản tin: Có một số tài liệu sử dụng nhiều chữ A để khởi đầu bản tin. Nhưng chính xác nhất là ta thổi 2 chữ NW khoảng mấy lần, như thế người dịch chỉ cần lấy giấy bút ra để chuẩn bị nhận tin.

+ Nội dung bản tin: Tùy theo trình độ người dịch mà thổi nhanh hoặc chậm. Với bậc 1 thì tốc độ khoảng 15 ký tự/1 phút. Thổi rành mạch từng ký tự, hết một chữ thì nghỉ một chút, hết một câu thì nghỉ lâu hơn một chút. Thường thì nên thổi 2 lần. Có đôi lúc cũng phải thổi lại đến lần thứ 3.

+ Hiệu chấm dứt bản tin: Thổi chữ AR mấy lần.

Ví dụ: với bản tin có nội dung TIẾN VÀO THẾ KỶ 21, ta sẽ thổi như sau:

* TE…

* TE TIC (N), TIC TE TE (W)/ TE TIC (N), TIC TE TE (W)/ TE TIC (N), TIC TE TE (W),…

* TE (T), TIC TIC (I), TIC (E), TIC (E), TE TIC (N), TIC TIC TIC (S) / TIC TIC TIC TE (V), TIC TE (A), TE TE TE (O), TIC TIC TE TIC (F) / TE (T), TIC TIC TIC TIC (H), TIC (E), TIC (E), TIC TIC TIC (S) / TE TIC TE (K), TE TIC TE TE (Y), TIC TE TIC (R), TIC TIC TE TE TE (2), TIC TE TE TE TE (1).

* TIC TE (A), TIC TE TIC (R) / TIC TE (A), TIC TE TIC (R) / TIC TE (A), TIC TE TIC (R), …

– Bên nhận tin:

+ Sơ đẳng thì nhận bằng kiểu chấm gạch (ban đầu, các điện tín viên của ông Morse cũng nhận tin bằng kiểu chấm gạch). Nhưng kiểu này sẽ làm tốc độ giải mã sẽ chậm lại nhiều, vì ta còn phải có thêm một thao tác tiếp theo là lấy bảng mẫu tự Morse ra dò từng chữ một. Cuối cùng mới có một bản tin hoàn chỉnh.

+ Trước đây khá lâu, có một người điện tín viên nghĩ ra một cách dịch tháp Morse, cách sử dụng tháp Morse như sau:

#####CÁCH SỬ DỤNG THÁP MORSE#####

* Nếu chữ khởi đầu bằng TE (-), ta sử dụng phầnNỬA THÁP BÊN TRÁI.Theo đó:

– Nếu âm tiếp theo là TE (-), ta sẽ đi theo hướng ngang.

– Nếu âm tiếp theo là TIC (.), ta sẽ đi theo hướng lên.

Ví dụ: TE – TE – TIC – TE sẽ là NỬA THÁP TRÁI – NGANG – LÊN – NGANG: sẽ là chữ Q.

* Nếu chữ khởi đầu bằng TIC(.), ta sử dụng phần NỬA THÁP BÊN PHẢI. Theo đó:

-Nếu âm tiếp theo là TE (-), ta sẽ đi theo hướng ngang.

– Nếu âm tiếp theo là TIC (.), ta sẽ đi theo hướng lên.

Ví dụ: TIC – TIC – TE – TIC sẽ là NỬA THÁP PHẢI – NGANG – LÊN – NGANG: sẽ là chữ F.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng morse (đối xứng):

 

 

2. Quốc ngữ điện tín:
Trong tiếng Việt có đặc trưng là có dấu như: dấu sắc, huyền, hỏi, ngã và nặng và các chữ Â, Ă, Đ, ƯƠ…. cho nên ta cần phải tìm hiểu một số quy ước như sau:

* Dấu:
Sắc là chữ S.(tic tic tic)
Huyền là chữ F.(tic tic te` tic)
Hỏi là chữ R.(tic te` tic)
Ngã là chữ X.(te` tic tic te`)
Nặng là chữ J.(tic te` te` te`)

* Một số chữ đặc biệt:
AA = Â
AW = Ă
EE = Ê
DD = Đ
OO = Ô
OW = Ơ
UW = Ư
UOW = ƯƠ

3. Dấu hiệu trong sinh hoạt tập thể (Việt Nam):
– Bắt đầu phát : AAA hoặc NW
– Sai, phát lại : HH hoặc 8E
– Cấp cứu : SOS
– Hết bản tin : AR ( 3 lần )
– Chưa hiểu ( xin nhắc lại ) : IMI

Trong khi chúng ta truyền tin cho nhau từ những khoảng cách xa hay khi thời tiết xấu khiến cho việc nhận không rõ, do đó chúng ta xin ngắn bản tin. Do vậy ở đây xin được đề cập hệ thống nhận và phát tin của quốc tế.

* Dấu chấm câu:
– Chấm : AAA – Phẩy : MIM
– Gạch đầu dòng : THT – Dấu hỏi : IMI
– Dấu 2 chấm : OS – Gạch dưới : UNT
– Gạch phân số : DN – Mở đóng ngoặc : KK

* Dấu hiệu cầu cứu quốc tế:
SOS ( Chữ viết tắt của SAVE OUR SOULS)

* Một số ký hiệu thường dùng của thế giới:– Bắt đầu : AAA
– Hết tin : AR
– Khẩn : DD
– Dấu hay chữ và đã hiểu : E
– Xin đợi : AS
– Truyền sai tin bỏ chữ đó : HH
– Chưa hiểu xin nhắc lại : IMI
– Sẵn sàng nhận : K
– Nhận không rõ nghĩa : SO
– Chữ hay dấu không hiểu : T
– Điện tín Télé Gramme : TG
– Đã hiểu bản tin của bạn : VE
– Tôi phải xin ngưng : XX
– Xin vui lòng phát chậm : VL
– Xin nhắc lại sau mỗi dấu : QR
– Xin nhắc lại toàn bộ bản tin : QT
– Xin để thêm ánh sáng : LL
– Xin bớt ánh sáng : PP

* Hướng dẫn truyền tin bằng Morse:

– Cách phát tín hiệu bằng còi:

Còi Morse thường được chế tạo bằng kim loại hoặc bằng nhựa, chúng ta phải dùng môi ngặm kín miệng còi. Đầu lưỡi đè kín lỗ thổi.

Khi thổi âm thanh ngắn (TIC), chúng ta nhả lưỡi ra và đậy lại ngay. Động tác này xảy ra thật nhanh, làm cho người nghe thấy rõ một tiếng TIC thật đanh gọn.

Khi thổi âm thanh dài (TE), chúng ta nhả lưỡi ra một lúc và đậy lại sau khoảng ½ giây. Động tác này xảy ra thật thong thả, làm cho người nghe thấy rõ một tiếng TE dài hơn tiếng TIC.

– Các bước thực hiện phát một bản tin bằng tín hiệu Mosre:

+ Chuẩn bị: Một hồi te thật dài

+ Tín hiệu bắt đầu bản tin: Có một số tài liệu sử dụng nhiều chữ A để khởi đầu bản tin. Nhưng chính xác nhất là ta thổi 2 chữ NW khoảng mấy lần, như thế người dịch chỉ cần lấy giấy bút ra để chuẩn bị nhận tin.

+ Nội dung bản tin: Tùy theo trình độ người dịch mà thổi nhanh hoặc chậm. Với bậc 1 thì tốc độ khoảng 15 ký tự/1 phút. Thổi rành mạch từng ký tự, hết một chữ thì nghỉ một chút, hết một câu thì nghỉ lâu hơn một chút. Thường thì nên thổi 2 lần. Có đôi lúc cũng phải thổi lại đến lần thứ 3.

+ Hiệu chấm dứt bản tin: Thổi chữ AR mấy lần.

Ví dụ: với bản tin có nội dung TIẾN VÀO THẾ KỶ 21, ta sẽ thổi như sau:

* TE…

* TE TIC (N), TIC TE TE (W)/ TE TIC (N), TIC TE TE (W)/ TE TIC (N), TIC TE TE (W),…

* TE (T), TIC TIC (I), TIC (E), TIC (E), TE TIC (N), TIC TIC TIC (S) / TIC TIC TIC TE (V), TIC TE (A), TE TE TE (O), TIC TIC TE TIC (F) / TE (T), TIC TIC TIC TIC (H), TIC (E), TIC (E), TIC TIC TIC (S) / TE TIC TE (K), TE TIC TE TE (Y), TIC TE TIC (R), TIC TIC TE TE TE (2), TIC TE TE TE TE (1).

* TIC TE (A), TIC TE TIC (R) / TIC TE (A), TIC TE TIC (R) / TIC TE (A), TIC TE TIC (R), …

– Bên nhận tin:

+ Sơ đẳng thì nhận bằng kiểu chấm gạch (ban đầu, các điện tín viên của ông Morse cũng nhận tin bằng kiểu chấm gạch). Nhưng kiểu này sẽ làm tốc độ giải mã sẽ chậm lại nhiều, vì ta còn phải có thêm một thao tác tiếp theo là lấy bảng mẫu tự Morse ra dò từng chữ một. Cuối cùng mới có một bản tin hoàn chỉnh.

+ Trước đây khá lâu, có một người điện tín viên nghĩ ra một cách dịch tháp Morse, cách sử dụng tháp Morse như sau:

#####CÁCH SỬ DỤNG THÁP MORSE#####

* Nếu chữ khởi đầu bằng TE (-), ta sử dụng phầnNỬA THÁP BÊN TRÁI.Theo đó:

– Nếu âm tiếp theo là TE (-), ta sẽ đi theo hướng ngang.

– Nếu âm tiếp theo là TIC (.), ta sẽ đi theo hướng lên.

Ví dụ: TE – TE – TIC – TE sẽ là NỬA THÁP TRÁI – NGANG – LÊN – NGANG: sẽ là chữ Q.

* Nếu chữ khởi đầu bằng TIC(.), ta sử dụng phần NỬA THÁP BÊN PHẢI. Theo đó:

-Nếu âm tiếp theo là TE (-), ta sẽ đi theo hướng ngang.

– Nếu âm tiếp theo là TIC (.), ta sẽ đi theo hướng lên.

Ví dụ: TIC – TIC – TE – TIC sẽ là NỬA THÁP PHẢI – NGANG – LÊN – NGANG: sẽ là chữ F.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s